Fara costuri ascunse

Consultanta gratuita

0745 984 165
banner

Societati comerciale

Servicii
 • asistenta si consultanta juridica in materie de infiintare sau modificare orice tip de societati comerciale;
 • gazduire de sedii sociale la cabinet de avocat;
 • redactarea de acte constitutive, acte aditionale, hotarari ale adunarii generale, decizii ale asociatului unic, contracte de cesiune, contracte de comodat, schimbare administrator, majorari/diminuari de capital, schimbare/prelungire sedii social, infiintare puncte de lucru, suspendare de activitate, precum si orice alte modificari ale actelor constitutive ale unei societati comerciale;
 • fuziuni, dizolvari, lichidari, radieri;
 • lichidare voluntara
 • indreptari de erori materiale;
 • obtinerea de certificate constatatoare;
 • reprezentare in instanta.
Alte servicii
 • eliberare certificat de inregistrare in scopuri de TVA (CIF);
 • ridicare registre obligatorii (RUC,REF,RI);
 • inregistrare sediu secundar la Administratia Financiara.