Fara costuri ascunse

Consultanta gratuita

0745 984 165
banner

PROCEDURA INSOLVENTEI – SOLUTII PROFESIONALE

Concordatul preventiv

Impreuna cu un practician in insolventa si sub jurisdictia Tribunalului, se pot obtine stergeri, reesalonari sau reduceri partiale de datorii, continuarea sau incetarea unor contracte in curs, reduceri de personal, precum si orice alte masuri considera a fi necesare.

BENEFICII: debitorul poate cere judecatorului-sindic, in baza ofertei de concordat preventiv, suspendarea provizorie a urmaririlor silite.

Pe perioada concordatului preventiv omologat nu se poate deschide procedura insolventei fata de debitor.

ATENTIE: pentru a fi eligibila pentru un ajutor de stat (si prin analogie, pentru aplicabilitatea procedurii de mandat ad-hoc sau de concordat), intreprinderea vizata fie (i) prezinta caracteristicile uzuale ale intreprinderii aflate in dificultate, adica are pierderi, are cifra de afaceri in scadere, are stocuri prea mari sau supraproductie, are datorii mari si activ net in scadere sau negativ, fie (ii) nu reuseste sa se redreseze cu resursele proprii sau cu fonduri furnizate de proprietari/actionari si (iii) pe termen scurt sau mediu este in pericol de a iesi din circuitul de afaceri, adica de a disparea ca întreprindere, cu tot cortegiul de consecinte nefavorabile asupra stakeholder-ilor sai.

Insolventa - Beneficii
  • Se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită
  • Furnizorii de servicii (electricitate, gaz, apa, etc) nu au dreptul, în perioadă de observaţie şi reorganizare, să sisteze serviciile către debitor
  • Stoparea curgerii dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalităţilor pentru creanţele negarantate
  • Toate acţiunile introduse de administratorul judiciar sau de lichidator sunt scutite de taxe de timbru
  • Posibilitatea modificării clauzelor contractelor de credit pentru a asigura echivalenţa viitoarelor prestaţii
  • Desfacerea contractelor de muncă nu necesită parcurgerea procedurii de concediere colectivă, preavizul acordat fiind 15 zile
  • Reeşalonarea datoriilor se va face pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă un an şi acţionarii sau asociaţii pot înstrăina acţiunile
  • Posibilitatea redresării companiei printr-un plan de reorganizare întocmit în conformitate cu dispoziţiile legii
Reorganizarea judiciara

Reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, în vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa prevada, împreuna sau separat:

a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului;

b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;

c) restrângerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului;

Prin procedura se stabileste programul de plata a creantelor prin care se întelege tabelul de creante mentionat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde:

a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora;

b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

Solutii oferite

Va punem la dispozitie expertiza noastra juridica si expertiza contabila in vederea obtinerii celei mai bune solutii pentru dvs.

In prima faza, ne vom intalni pentru a discuta impreuna cu contabilii dvs. sau in lipsa cu partenerii nostrii, situatia generala a societatii dvs. si vom identifica impreuna calea de urmat.

In aceasta prima faza, vom realiza o analiza diagnostic si due diligence pentru identificarea factorilor de risc si a punctelor forte in derularea procedurii.

Orice pas il vom analiza impreuna cu dvs. iar la final veti avea o imagine completa atat din punct de vedere juridic cat si financiar-contabil.

Solutiile vor veni pe parcurs in functie de rezultatele analizei.