Fara costuri ascunse

Consultanta gratuita

0745 984 165
banner

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 4

24 Feb 2018

TRANSPARENȚA

Transparența este un concept pe care trebuie să îl înțelegi. Prima oara când am auzit despre transparență am privit termenul ca fiind unul pompos și fără substanță. Poate ne aducem aminte când facem asemenea conexiuni cu transparența instituțională de la nivelul tării noastre și de aceea avem rezerve.

In situația speciala a Regulamentului General cu privire la protecția datelor cu caracter personal, transparența este un termen care implică o OBLIGAȚIE care se aplică cu privire la trei domenii de interes: prevederile privind  prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal; comunicarea dintre cel care colectează si subiectul colectării sub aspectul informării corecte a acestuia din urmă cu privire la drepturile sale conform Regulamentului General; modalitatea în care cel care colectează facilitează exercițiul drepturilor subiectului colectării. Adică, pe scurt: se colectează conform legii, se informează corect asupra drepturilor, se permite exercitarea drepturilor.

Transparența nu este definită în mod direct în Regulamentul General,  ci indirect prin arătarea efectelor principiului transparenței în contextul prelucrării datelor cu caracter personal.

Regulile sunt următoarele : comunicarea trebuie să fie concisă, inteligibilă și ușor accesibilă (a face referire numai la articolele de lege nu îndeplinește niciuna dintre condiții); trebuie utilizat un limbaj uzual (fara termeni specifici ca DPO, GDPR și alte prescurtări); trebuie avut în vedere că limbajul utilizat este cu atât mai important dacă datele colectate pot fi și ale persoanelor minore, a copiilor; informările trebuie făcute în scris; atunci când se solicită în mod expres informarea poate fi făcută și oral; informarea nu trebuie să coste bani, nu este permisă contraprestația în schimbul informațiilor legate de drepturile subiectului și de datele prelucrate.

Trebuie evitate cuvinte ca ‚poate’, ‚anumite’, ‚adesea’, ‚posibil’. Este indicat să fie folosite propoziții în loc de fraze. Nu trebuie utilizat multiplul de negație. Dacă subiectul targhetat este minor (copil) trebuie consultat “UN Convention on the Rights of the Child in Child Friendly Language”.

Ceea ce este de reținut este că trebuie implementată mentalitatea că te afli în fața unui om a cărui origine socială, grad de cultură, instruire nu contează DEOARECE informarea și comportamentul trebuie să fie același pentru toți. De aceea trebuie abordată o transparență, adică o formă de expresie, de explicare, de comunicare, de informare care să poată fi înțeleasă de oricine, PRIORITATEA este informarea corectă, completă pentru a obține un consimțământ neechivoc.

Este un exercițiu de condamnare a propriilor prejudecăți și de a încerca să utilizăm un limbaj simplu, nu simplist, care poate chiar să conducă la o schimbare, la o evoluție.

Transparența implică și comunicarea imediată a situației de încălcare a securității datelor, cu atât mai mult cu cât în societatea actuală probabilitatea încălcării securității este foarte mare, având în vedere viruși din ce în ce mai complecși cu care numiții ‚hakeri’ ne bombardează zilnic prin intermediul diferitelor site-uri, prin e-mail etc.

Suntem pregătiți pentru această deschidere? Suntem pregătiți să ne asumăm responsabilitatea pentru greșelile noastre?