Fara costuri ascunse

Consultanta gratuita

0745 984 165
banner

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 1

19 Feb 2018

SCOPUL URMARIT DE REGULAMENTUL GENERAL

Protecția datelor cu caracter personal este un drept prevăzut de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și de Carta Fundamentală a Uniunii Europene. Prin Regulamentul General se urmărește armonizarea gradului de protecție a datelor între statele membre.

Este un Regulament gândit a fi în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora. Dar nu este gândit ca un drept absolut. Principiul proporționalității (un principiu foarte iubit în Uniunea Europeană) este prezent și în cazul protecției datelor, pentru a asigura echilibrul dintre acest drept și celelalte drepturi fundamentale (viața privată și de familie, la resedință și a comunicațiilor, a libertății de gândire, de constiință și de religie, a libertății de exprimare și de informare, a libertății de a desfășura o activitate comercială, dreptul la o cale de atac efectivă și la un proces echitabil, la diversitatea culturală, religioasaă și lingvistică).

În expunerea de motive se vorbește despre evoluțiile tehnologice și despre globalizare, care au determinat marirea volumului de colectare a datelor. Se vorbește despre necesitatea ca această evoluție rapidă și în plin avânt să fie reglementată în mod coerent și unitar pentru protejarea intereselor cetățenilor, aceștia să poata deține controlul asupra propriilor date cu caracter personal și pentru siguranța comerțului digital și a platformelor sociale.

Se crează o distincție între utilizarea datelor pentru interes public (unde legislația interna va fi mai adaptată nevoilor specifice statului în cauză), securitatea natională (unde Regulamentul General nu este incident) și utilizarea acestora în scop comercial și pe platforme sociale (unde se doreste o omogenizare a legislației specifice).

Scopul este securitatea juridică și transparența. Transparența ține de modalitatea în care sunt exprimate informările legate de  consecințele acordului/consimțământului sau ale prelucrării. Limbajul trebuie sa fie simplu și clar, accesibil.

 Pentru a nu absolutiza acest drept, Regulamentul General prevede o derogare de la aplicarea acestuia pentru organizațiile cu mai putin de 250 de angajați. Derogarea privește păstrarea evidențelor și are drept scop împiedicarea restricționării liberei circulații a datelor cu caracter personal la nivelul UE. De asemenea, instituțiile publice de referință sunt încurajate să asigure aplicarea Regulamentului General într-un mod care sa țină cont de specificul fiecărei întreprinderi ori activitate. Nu se urmărește o aplicare în bloc necontrolată, ci se insistă asupra îndividualizării.

Regulamentul General vizeaza persoanele fizice și ar trebui sa nu depindă de tehnologiile utilizate. Adica nu contează dacă prelucrarea se realizează manual sau automat (prin programele robot al caror unic scop este colectarea datelor de pe diverse site-uri), protecția trebuie realizată în aceeași măsură.

Prelucrarea datelor, pentru a fi supusă Regulamentului General,  trebuie întodeauna sa fie în legatură cu o activitate profesională sau comercială. Prelucararea nu este condiționată de o plată și privește chiar și o organizație din afara UE, atât timp cât prelucrarea se realizeaza la nivelul Uniunii.

Se vorbește despre monitorizarea comportamentului (care este o prelucrare de date), se vorbește despre crearea unui profil care conduce la previziuni legate de preferințele personale, comportamente, atitudini. Se vorbește despre o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoanele fizice pot fi asociate cu identificatorii online furnizaţi de dispozitivele, aplicaţiile, instrumentele şi protocoalele lor, cum ar fi adresele IP, identificatorii cookie sau alţi identificatori, precum etichetele de identificare prin frecvenţe radio)

Consimțământul este o componentă esențială a regulamentului și trebuia dat în mod neechivoc (adica să nu existe nici cea mai mica posibilitate ca acceptul să nu fie interpretat ca atare). Consimțământul trebuie dat pentru fiecare scop de prelucrare în parte. Absenta unei actiuni nu constituie consimțământ.

Se vorbește despre protecția specifică și specială pentru minori având în vedere că aceștia nu sunt deplin constienți asupra riscurilor la care sunt supuși sau expuși.

Operatorul, sau persoana împuternicită de operator, ar trebui să plătească despăgubiri pentru orice prejudiciu pe care o persoană îl poate suferi ca urmare a unei prelucrări care încalcă regulamentul.

Ce iese în evidenta este preocuparea Uniunii Europene cu privire la reglementarea unitară a unui fenomen pe care fiecare dintre noi îl vede zilnic,  doar accesând platformele sociale,  sau prin promovarea activă a propriei afaceri. Cu toții am primit telefoane și e-mail-uri din partea diverșilor agenti economici prin care se încerca promovarea de produse și cu totii  stim de existența unor programe robot care colectează zilnic orice informație pe care o distribuim constient, sau nu, în spatiul virtual.

Uniunea Europena vine și spune că, dacă doresti să folosești mai departe aceste informații,  trebuie să te așiguri că respectiva persoana ți-a dat în mod explicit consimțământul, pentru ca tu mai departe să te poți folosi de datele pe care le-a furnizat online, simpla expunere a datelor in acest mediu sau în altul nereprezentând în sine un accept.