Fara costuri ascunse

Consultanta gratuita

0745 984 165
banner

Blog

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 4

TRANSPARENȚA

Transparența este un concept pe care trebuie să îl înțelegi. Prima oara când am auzit despre transparență am privit termenul ca fiind unul pompos și fără substanță. Poate ne aducem aminte când facem asemenea conexiuni cu transparența instituțională de la nivelul tării noastre și de aceea avem rezerve.

In situația speciala a Regulamentului General cu privire la protecția datelor cu caracter personal, transparența est...

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 3

CONSIMTĂMÂNTUL

Ghidul a fost adoptat în Noiembrie 2017 și privește notificarea consimțământului, astfel cum este prevăzut de Regulamentul General: Conceptul de consimțământ a evoluat în prezent și de aceea ghidul privind consimțământul urmărște să aducă clarificări și noi reguli cu privire la obținerea unui acord valid. Dacă DPO-ul este centrul, consimțământul este baza de pornire, în lipsa acestuia neputând exist...

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 2

GHIDUL DPO

Ghidul DPO (Responsabilul cu protecția datelor) a fost adoptat in aprilie 2017 și vorbeste despre acest responsabil ca fiind centrul de interes al Regulamentului general.

Nu se face nicio distincție între privat și public în ceea ce privește responsabilul cu protecția datelor, ambele categorii fiind obligate să îl desemneze.

Se vorbește chiar și depre numirea acestuia și în situațiile în care Regulamentul Genera...

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 1

SCOPUL URMARIT DE REGULAMENTUL GENERAL

Protecția datelor cu caracter personal este un drept prevăzut de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și de Carta Fundamentală a Uniunii Europene. Prin Regulamentul General se urmărește armonizarea gradului de protecție a datelor între statele membre.

Este un Regulament gândit a fi în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora. Dar nu este gândit ca un drept absolut. Principiul p...