Fara costuri ascunse

Consultanta gratuita

0745 984 165
banner

ASOCIATII SI FUNDATII

Servicii

Daca in cazul unei societati comerciale scopul este invariabil obtinerea de profit, in cazul organizatiilor nonprofit obiectivele sunt foarte variate, avand intotdeauna un caracter nelucrativ.

Fundatiile se deosebesc de asociatii din punct de vedere al obiectivelor urmarite. Asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar, dar si al unor activitati desfasurate in interes personal, nepatrimonial al membrilor lor. Insa fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul, fie el si nepatrimonial al fondatorilor lor.

Scopul unei fundatii trebuie sa fie altruist, determinat, licit, si sa aiba un anumit caracter de permanenta. Poate fi de interes general sau comunitar.

Serviciile pe care noi le oferim in materia ONG-urilor sunt variate si cuprind:

  • infiintare asociatii si fundatii la judecatorie
  • rezervare denumire la ministerul de justitie
  • redactare si atestare acte constitutive si statute, contracte de comodat, acte aditionale, procese-verbale ale adunarilor generale ale asociatilor
  • inregistrari ale modificarilor actelor constitutive si ale statutelor
  • obtinere caziere fiscale pentru membrii fondatori
  • obtinere extrase la zi din registrele speciale tinute de judecatorii precum si din registrul national
  • inregistarea fiscala a asociatiilor si fundatiilor la administratia financiara
  • dizolvare si lichidare asociatii si fundatii
  • consultanta si asistenta juridica in domeniu